ថ្មកិន

ថ្មកិន ជីប ម៉ុង មានសមត្ថភាពផលិតថ្មកិនបានរហូតដល់ 1,000 តោនក្នុងមួយម៉ោង និងត្រូវបានបំពាក់ដោយគ្រឿងចក្រដ៏ទំនើប និងធំបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលថ្មកិន។ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ីនដាស្រ្ទីស៍ នៅតែបន្តជាមួយផែនការអភិវឌ្ឍគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនទៅមុខបន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាព និងអាចឈរនៅជួរមុខក្នុងចំណោមដៃគូប្រជែងផ្សេងៗទៀតក្នុងទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ។

DJI_0445
DJI_0700.MP4.00_00_24_27.Still001
20201215_082729
AGG Screener

រីកចម្រើនជាមួយយើង

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជំរុញអាជីពរបស់អ្នកឲ្យទៅមុខមួយកម្រិតទៀតហើយឬនៅ? ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសការងារនៅទីនេះ

រីកចម្រើនជាមួយយើង

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជំរុញអាជីពរបស់អ្នកឲ្យទៅមុខមួយកម្រិតទៀតហើយឬនៅ? ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសការងារនៅទីនេះ