ទុយោ HDPE ពណ៌ខ្មៅ

ទុយោ ជីប ម៉ុង HDPE ផលិតឡើងដោយ បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីតាលី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹង ការសាងសង់ប្រព័ន្ធទឹកផ្គត់ផ្គង់តាមតំបន់ ជាមួយនឹងលក្ខណៈ ពិសេស ធន់ ស្វិត មាំ ស៊ាំទៅនឹងសារធាតុគីមី និងកម្ដៅក្នុងដី ធ្វើឱ្យទុយោ ជីប ម៉ុង HDPE ត្រូវបានវិស្វករ រដ្ឋាករទឹកជ្រើសជា ជម្រើសចម្បងក្នុងការតភ្ជាប់ទឹកស្អាតគ្រប់តំបន់ ដើម្បីធានានូវ ការ រក្សាគុណភាពទឹក ការពារបានយ៉ាងប្រសើរនូវបញ្ហាលេច ឬបែកធ្លាយ ។ ដំណាំកសិកម្មបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

HDPE Chip Mong 1

រីកចម្រើនជាមួយយើង

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជំរុញអាជីពរបស់អ្នកឲ្យទៅមុខមួយកម្រិតទៀតហើយឬនៅ? ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសការងារនៅទីនេះ

រីកចម្រើនជាមួយយើង

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីជំរុញអាជីពរបស់អ្នកឲ្យទៅមុខមួយកម្រិតទៀតហើយឬនៅ? ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសការងារនៅទីនេះ